Maja Boot

Kinderkunstakademie

1_11_21_31_41_5

Volg kinderkunstakademie nu ook op facebook!

STICHTING KKA DE STICHTING KINDERKUNSTAKADEMIE BEGELEIDT KINDEREN MET SPECIAAL ONTWIKKELDE KUNSTPROGRAMMA’S BESTEMD VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING.

DOELSTELLING:

De Stichting Kinderkunstakademie verzorgt kunstlessen die er op gericht zijn door middel van creativiteit jongeren met een beperking te ontwikkelen en plezier te geven, met als doel de omgeving te laten zien waar mogelijkheden van deze kinderen en jongeren liggen en hun zelfvertrouwen te stimuleren.

De Kinderkunstakademie stimuleert de ontwikkeling op het gebied van Kunst voor kinderen met een beperking door deze ook daadwerkelijk te realiseren, tevens streeft de Kinderkunstakademie ernaar om gelijkwaardige projekten in de regio voort te zetten.

DIT HEEFT GERESULTEERD IN DE VOLGENDE PROJECTEN:

V.S.O middenschool Mytylschool Trappenberg
In het speciaal (voortgezet) onderwijs worden Kunstlessen niet of nauwelijks gegeven. Het doel van de Kinderkunstakademie is dan ook dat alle kinderen uit het speciaal (voortgezet) onderwijs in aanraking te laten komen met kunst.
Wij werken graag met gemotiveerde kunstenaars (vrijwilligers) die de kunst op een hoger plan willen brengen en zich in willen zetten om kunstprojekten te realiseren. Tevens streven we naar een direkte samenwerking tussen de kunstenaars en de school. Een aantal maanden lang komen de kunstenaars 1 of 2 ochtenden op school en verzorgen de kunstlessen.
Aan het einde van het projekt is er een expositie waarbij alle kunst door de hele school hangt de ouders kinderen, leerkrachten, kunstenaars en de sponsoren worden hiervoor uitgenodigd.

MAATSCHAPPELIJK BELANG:

De kinderen komen in contact met de maatschappij, kunstenaars zullen zich gaan ontwikkelen om lessen te gaan geven aan kinderen, of om er een opleiding voor te volgen. Sponsoren zullen een bijdrage kunnen geven aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van de kinderen zij komen er ook mee in kontakt. Door middel van je gevoelens te uiten in een kunstwerk, de gesprekken over kunst met elkaar en het trotse gevoel, maakt dat de leerling een gevoel van zelfvertrouwen krijgt omdat hij/of zij iets kan waar andere mensen bewondering voor hebben.

KUNST DAAGT UIT TOT BEWONDERING VOOR ELKAAR, EMOTIES TONEN, PLEZIER BELEVEN!

De lessen worden op een speciale laagdrempelige manier gegeven, wij maken abstracte Kunst om de fantasie te prikkelen! (iedereen kan er aan meedoen) Er wordt gebruik gemaakt van toevalligheden in een zorgvuldig uitgedachte techniek. Op ons blog (nieuws) geeft Maja Boot uitleg over de lessen onder begeleiding van foto’s.

BESTUUR:

Richard Bertels – Voorzitter
Hans van Vuurde – Penningmeester/Secretaris
Maja Boot – Algemeen Adviseur

adres: Verbindingsweg 13,
1261EX Blaricum

Internet:
http://www.kinderkunstakademie.nl