Maja BootSeascapes en vissen

Ze schildert de zee en haar voedsel. Sardines, garnalen, mossels, oesters. Tijdens haar werkvakanties op de Waddeneilanden en het droogvallen van het wad raapt ze oesters bikt ze de mossels van de boegen van de boten. Om op te eten en om als stilleven model te staan voor haar doeken. Maja is een meester om met een paletmes en penseel de dingen tot hun eenvoudigste vorm met karakter weer te geven. Tekst: Josette Berg


Bretonsehuisjes

Ik hou van ruimtes die voor mijn gevoel aards zijn maar bij de hemel horen.
Afdakjes , strandhuisjes, koepels en veranda’s. Pogingen om ruimtes de begrenzen die niet te begrenzen is.
Pogingen om het ongrijpbare grijpbaar te maken. De hemelhuizen overkoepelen datgene dat kwetsbaar is…. een plek voor de ziel.
Maja